logo

top5

Ta sol for helsas skyld!

Kreft-forsker anbefaler solarium i vintermørket.

 

(Dagbladet.no): Vi nordboere kan med fordel unne oss noen minutter solarium i uka. Det er godt for kroppen, og forebygger både kreft og andre sykdommer, sier professor Johan Moan ved Radiumhospitalet og Fysisk Institutt, UiO, til Dagbladet.no.

På en stor kreftkongress, Onkologisk Forum,  i Oslo torsdag holdt han et «kraftinnlegg» for sola og vitamin D:

- Sol er vår beste D-vitamin-kilde. Du må drikke mye tran for å få like mye vitamin D som fem minutter i solarium, sier Moan.

Men understreker: Sol deg med måte. Blir du brent, så øker det risikoen for hudkreft.


Kunstig sol er bra

Han sier det er en myte at solarium ikke gir D-vitaminer. Kunstig sol er like gunstig som naturlig sol.

Men vi som bor i nord har ikke tilgang på solstrålenes helsebringende virkning om høsten og vinteren. Den svake november-sola har ingen effekt, ifølge Moan. Derfor har mange av oss for lavt innhold i blodet på den mørke årstida, og blir dermed mer utsatt for infeksjoner og forkjølelse.

Han er kritisk til helse-Norges advarsler og restriktive retningslinjer for soling, og mener dette kan slå feil vei.

- Sol i moderate doser er verken farlig eller kreftfremkallende, tvert i mot, sier han.

Noen epidemiologiske studier antyder at solariebruk gir økt kreftrisiko, men like mange undersøkelser viser det motsatte.


Mer vitamin D

Moan mener vi med fordel kan få i oss mer D-vitamin enn det myndighetene anbefaler. Anbefalingen fra Sosial- og helsedirektoratet er 7,5 mikrogram om dagen, mens Moan mener dette minimum kan dobles.

Tar du solarium fem minutter to ganger i uka, får du i deg såpass at det vil kunne ha en beskyttende virkning.

- Men vi får vitamin D også fra fisk og tran?

- Ja, spiser du et måltid med for eksempel 200 gram laks eller ørret får du i deg dagsbehovet. Skal du få i deg tilstrekkelig gjennom tran må du ta 4-5 spiseskjeer om dagen. Det går også an å ta D-vitamin som kosttilskudd.

- Finnes det ikke D-vitamin i omega-3?

- Veldig mange tror det, men i mange omega-3-kapsler finnes det ikke D-vitamin. I noen produkter er det tilsatt, og da er det oppgitt på etiketten.

Moan mener det ikke innebærer noen helsefare både å spise mye fisk, ta tran og sole seg litt.
Senest i høst ble det publisert en studie i American Jurnal of Nutrition som tydet på en kreftforebyggende virkning av å ta tilskudd.

Det er mer bekymringsfullt at store deler av befolkningen sitter inne foran PC'en og Tv i stedet for å være ute, mener han.

- Menneskene ble lyse i huden da de flyttet nordover fra Afrika. Årsaken til dette: Mindre sol og behovet for D-vitamin. Hvis lite sol hadde vært sunt, ville vi fortsatt vært mørke som afrikanerne, som trenger fem ganger mer sol enn oss for å få nok D-vitaminer, sier han.

Mangel på vitamin D er knyttet til en rekke sykdommer, blant annet beinskjørhet - som det er mye av i Norden.

Ny studie: Mer solarium, mindre hudkreft blant unge


– Det er for drøyt å si at solarium har skylden for hudkreft blant unge, sier professor og kreftforsker Johan Moan ved Universitetet i Oslo. Nylig publiserte han en artikkel i Journal of Epidemiology & Community Health, sammen med flere andre forfattere.

Enorm økning i solarium

I studien har forskerne sett nærmere på tilfeller av hudkreft i to perioder: 1970-1989 og 1990-2009. Konklusjonen er at hudkreft fortsatt er et økende problem, men mellom 1990 og 2009 har sykdommen gått tilbake eller stabilisert seg i aldersgruppen 15-54.

UiO-professor Moan påpeker at 30 prosent av befolkningen brukte solarium i 2011. I 1980 var det kun én prosent av Norges befolkning som brukte solarium.

Den enorme økningen av solariumsbruk, i kombinasjon med synkende krefttall for den yngste aldersgruppen, setter spørsmålstegn ved solariumets dårlige rykte.

– Det er drøyt å si at solariene har skylden for føflekkreft i denne aldersgruppen. Sammenhengen mellom kreft og sol eller solarier er heller ikke klar. Solariumbruken har økt enormt siden 1990, mens hyppigheten av føflekkreft blant yngre har gått ned, sier Moan til TV 2.

Kilde til D-vitaminer

Moan sier tvert imot at solarium i små mengder kan være en viktig kilde til D-vitaminer.

– Litteraturen om sol og solarier er langt fra entydig. De fleste vitenskapelige artikler viser at solarier er gode kilder  til D-vitaminer. Selv moderat solariebruk er en god kilde til D-vitaminer, sier han.

Han bagatelliserer ikke kreftfaren ved overdreven soling, men påpeker at nordmenn lider av mangel på D-vitaminer. 

– Vi må balansere nytte mot fare. Hever vi D-vitaminnivået, reduserer vi antakelig risikoen for andre former for kreft. Det er en overveldende litteratur som sier at D-vitaminer er kreftforebyggende, selv om skeptikere finnes, sier Moan.

johan moan


– Må ikke bli solbrent

Han minner om at det er solbrenthet som skaper kreftfare.

– Etter 30 års forskning på kreft og sol er jeg sikker: det er fullt mulig å være i solen uten å øke hudkreftfaren. Vi forsket på bønder og fiskere den gangen de var utearbeidende. De hadde mindre sannsynlighet for å få føflekkreft enn innearbeidende personer. Det er trolig fordi de solte seg jevnt og trutt og unngikk solbrenthet, sier han.

– Forsiktig soling og solariebruk er gunstig, alt i alt. Men man må ikke bli solbrent. Da øker hudkreftfaren.

 

 

 ANBEFALER SOL: Forsker Johan Moan anbefaler sol, men ikke så mye at du blir solbrent.